กะเสาะห์โภชนา

0 รีวิว
ที่ตั้งร้าน : ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ลำใหม่ อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา
เบอร์ติดต่อ : 061-4844652 / 0614844652
ประเภทอาหาร : ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวราดแกง
อาหาร : ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวราดแกง
ราคา : 20.00 - 35.00