ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายสมาชิกธงฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
สำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร 0-2507-5673 โทรสาร 0-2547-5387  หรือ E-Mail noonid@dit.go.th


 
 
  
select